Hakkımızda

alt_hakkimizdaAdalet herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir. Hukuk ilimi beşeri ve ilahi şeylerin bilgisi, hukuka uygunun ve hukuka aykırının ilmidir. Hukukun prensipleri ; dürüst yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendi hakkını tanımaktır.

Demirkıran Hukuk Bürosu, hukuk ilim ve prensipleri ile size en uygun olan hukuki ve danışmanlık hizmetlerini verirken, dava öncesi ve sonrası her aşamada hukuki çözümler üretmektedir.

Büromuz; danışmanlık hizmeti yanı sıra hukukun her alanında dava takip etmekte, yetkili mercilere gerekli başvurularda bulunmakta ve bunların takibini gerçekleştirmektedir.

Temel ilkelerimiz; evrensel ve ulusal temel insani hak ve değerleri, avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ve hukuk bilimi ve uygulamasının bütünlüğüdür.

Demirkıran Hukuk Bürosu