Kadromuz

İhsan DEMİRKIRAN / Danışman

İstanbul hâkim adayı olarak hâkimlik mesleğine başlamış, sırasıyla Muş/Malazgirt, Bursa/Keles, Tekirdağ/Muratlı ilçelerinde hukuk ve ceza hâkimliği yapmış, 1979 yılında Bakırköy hâkimliğine atanmıştır. Burada Sulh Hukuk Hâkimliği, Asliye Hukuk Hâkimliği yaptıktan sonra 1982 yılında Kadıköy Asliye Hukuk Hâkimliğine atanmıştır. Bu görevdeyken Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesini kurmuş, kurucu başkanı olarak yıllarca görev yapmıştır. 03.09.1990 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmiş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nde (Ticaret Dairesi) 10 yılı aşkın süre üyelik yapmıştır. Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 01.05.2001 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine-Hukuk Genel Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir.

İhsan Demirkıran’ın “Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10 yıllık Emsal Kararları 1995–2004″ kitabının yanı sıra “Yargıtay İçtihatları Işığında Markalar Hukukunda Son Gelişmeler”, “Munzam Zarar Davalarında Yargısal Uygulama”, “Sigorta Hukukunda İspat Sorunları” isimli yayınlanmış eserleri mevcuttur.

01.10.2004 tarihinden itibaren Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Anonim Şirketler, Kooperatifler Hukuku, Munzam Zarar Davalarından Yargısal Uygulaması, Türk Markalar Hukukundaki Gelişmeler, Telif Hakları konusunda lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.


Dr. iur. H. Murat DEMİRKIRAN / Avukat

Avukatlık stajını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak mesleğe başlamıştır. Aralık 2000 – Aralık 2008 tarihleri arasında Üniversite’de görev yaptıktan sonra bir sigorta şirketinde hukuk müşavirliği yapmıştır. Mart 2012 tarihinde Demirkıran Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

H. Murat DEMİRKIRAN’ın Taşıyanın Konişmento İçeriğinden Sorumluluğu isimli kitabının yanı sıra “Varşova/Lahey Konvansiyonu Uyarınca Uluslararası Yolcu Taşımalarında Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu ve Manevi Tazminat Meselesi“, “Türk Boğazları’ndan Geçiş Rejimi ve Geçiş Rejimi ile İlgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.11.2001 Gün E:2001/4-955 K: 2001/1073 Sayılı Kararı”,“Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Üzerine Bazı Düşünceler“, “Tersane Sahibinin Kanuni İpoteği Tescil Hakkı”, “Avrupa Topluluğu Gemi Sicili Çalışmaları ile Türk Uluslararası Gemi Sicili ile Karşılaştırılması“ isimli makaleleri yayınlanmıştır.