Yayınlar

 • alt_yayinlarTaşıyanın Konişmento İçeriğinden Sorumluluğu, Arıkan Yayınları, İstanbul, 2008.
  • “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Üzerine Bazı Düşünceler“ Deniz Hukuku Dergisi Özel Sayı. Ocak 2006.
  • “Deniz Ticareti Hukuku Bibliyografyası” Deniz Hukuku Dergisi Yıl : 6 Sayı : 1-4. Haziran 2004
  • “Tersane Sahibinin Kanuni İpoteği Tescil Hakkı”, Gemi İnşaa Sanayii Dergisi Yıl: 2 Sayı :7. Mart 2004..
  • “Avrupa Topluluğu Gemi Sicili Çalışmaları ile Türk Uluslararası Gemi Sicili ile Karşılaştırılması”, Deniz Hukuku Dergisi Yıl : 5 Sayı : 1-4.  Ekim 2002.
  • “Yargıtay 11. H.D.’nin T.18.9.2000 E. 2001/5903 K.2000/6810 ve T. 17.2.2000 E.2000/341 K.2000/1152 sayılı Karar İncelemesi ”, Deniz Hukuku Dergisi Yıl : 5 Sayı : 1-4. Ekim 2002.